Институт по ендобиогения - Литва

Институт по Ендобиогения - знания, които създават бъдещето.

Институтът по енбиогеника е изследователска и обучителна институция, която развива енбиогениката в Литва, един от методите за допълнително алтернативно здравеопазване, и осигурява развитието на компетенциите и знанията на специалистите по енбиогенетика. Институтът непрекъснато контролира качеството на своята дейност и съдържанието на обучението, което се актуализира, като се вземат предвид най-новите изследвания, тенденции, постижения в медицината и енбиогенията.

Виж повече...

Сподели: