Белгийски институт по Ендобиогения и Интегративна физиология

Белгийският институт по енбиогенеза и интегративна физиология (IBEPI) е образователен институт за здравни специалисти. Института се съсредоточава в спешното търсене на решение и представя собствените си открития - резултат от интензивно обединяване на лекари, квалифицирани във фито-ароматерапията и с богат опит в тази област.

Д-р Charbel Abi Chahine, президент на IBEPI, е медицински специалист по остра медицина (спешна помощ) и възпитаник на университета в Лиеж, Белгия. След като работи с Лекари без граници в Африка, той служи в различни отделения за спешна помощ от 2003 до 2014 г. Преди това той работи в отделение по обща и ортопедична хирургия от 2000 до 2003 г.
Обучава се по енбиогения (интегративна медицина) и клинична фитотерапия в Париж от 2012 г.
В момента практикува в Брюксел като общопрактикуващ лекар и преподава енбиогения и фитоароматерапия в IBEPI, в Белгия и в чужбина.

Виж повече...

Сподели: