Американско дружество по Eндобиогенна медицина и Интегративна физиология

Енбиогенията е теория за терена, която оценява как вътрешният (ендо-) живот (био-) на тялото се генерира и поддържа (-гени). Това е системна теория на биологията, която счита ендокринната система за истинския мениджър на тялото. Енбиогенната концепция е замислена от Christian Durafourd, MD, и нейното учение е разработено от д-р Duraffourd и Jean-Claude Lapraz, MD.

Съвременният биомедицински подход е довел до изключително подробно разбиране на физиологията и предлага впечатляващи интервенции за животозастрашаващи и дегенеративни разстройства. Енбиогенията нито отхвърля, нито е извън тази система, защото се основава на съвременната физиология. Там, където се различава от стандартния биомедицински подход, е в разбирането му за тялото като система, която поради взаимосвързания и взаимозависим характер на своята физиология изисква интегриран подход към историята, оценката и лечението.

Виж повече...

Сподели: