Институт по ендобиогения - Литва

Институт по Ендобиогения - знания, които създават бъдещето.

Прочети повече

Белгийски институт по Ендобиогения и Интегративна физиология

Белгийският институт по Енбиогения и Интегративна физиология е образователен институт за здравни специалисти.

Прочети повече

Американско дружество по Eндобиогенна медицина и Интегративна физиология

„Теорията на системите разглежда света от гледна точка на взаимосвързаността и взаимозависимостта на всички явления и в тази рамка едно интегрирано цяло, чиито свойства не могат да бъдат сведени до тези на неговите части, се нарича система.“

Прочети повече