Какво е Ендобиогенна медицина?

Ендобиогенната медицина е уникална, персонализирана и необходима за всяка лекарска практика!

 

В основата на ендобиогенната медицина е грижата за хората, природата и света, в който живеем. Тя е мост между природата и медицината и по естествен начин помага на тялото да се само-излекува.

  • Ендо – вътре
  • Био – Живот
  • Гени – способността на човешкото тяло да се само-генерира, само-възстановява и само-регулира.

Тя е интегративна (а не алтернативна медицина), основана на най-новите изследвания в областта на човешката физиология. Тя обхваща динамичното взаимодействие на всички системи в човешкото тяло и тяхната връзка и взаимодействие с околната среда.

Тя е персонализирана медицина с индивидуален подход. Не е в противоречие с нито една медицинска практика. Духът и материята не са разделени, а взети заедно като едно цяло.

 

Защо уникална? 

 

Пациентът и неговите симптоми се разглеждат като едно цяло, без фрагментиране и без да се ограничават до едно патологично състояние и един протокол за лечение. Човешкото същество не е просто структура, но, което е по-важно, функция, която е в постоянен контакт с външната среда. Движението, ангажираността и динамиката са примери за функция.

Фокусът на ендобиогенната медицина е ендокринната система. Ако признаем жизненоважната роля на тази изключителна система, основният управител в човешкия организъм, и подобрим функционирането й, ще й позволим да излекува по естествен начин всяка болест, която заплашва телата ни.

Неврологичните и ендокринните системи на човешкото тяло винаги са в комуникация, което позволява на организма да се срещне с „агресори“ или „стресори“ във всеки един момент, да се приспособи към агресията или стреса и да се възстанови и да се върне към ново състояние на баланс (здраве).

Заболяването възниква, когато защитните механизми на организма се активират многократно за кратък период от време, възпрепятствайки процесите на възстановяване.

Ендобиогенията е подпомогната от специално изработена софтуерна система за оценка на дейността на нервно-ендокринната система, наречена биология на функциите. Анализираните чрез нея кръвни показатели подпомагат клиничните заключения по безпорен научен начин.  

 

Защо персонализирана? 

 

Всеки човек е уникален. Когато е раздразнен всеки човешки организъм (всеки терен, всяко тяло) реагира различно; някой развива високо кръвно, друг получава инфаркт, друг остава здрав. Не можем да използваме един и същи протокол за всеки пациент, тъй-като има повече от 8 милиарда различни терени на земята.

Ендобиогенната медицина цели да постигне дълбоко ниво на разбиране на менталното и духовно състояние на всеки пациент, в допълнение към техните физически белези и симптоми.  

Уникалното ендобиогенно  четене на кръвния тест (наречено биология на функциите) потвърждава клиничните наблюдения и помага да се направи точна диагноза. Това диагностициране, заедно с идентификацията на жлезата, която е с нарушени функции, помагат да се назначи най-ефективното лечение.

Затова ендобиогенната терапевтична стратегия не може да бъде ограничена до създаването на еднакви терапии за всички. Ограниченията и опасностите от този вид терапевтичен подход стават все по-ясни. Реалността на медицинската наука ясно подчертава необходимостта от разпознаване на уникалните качества на всеки пациент и лечение на болестта по начин, който е специално съобразен с него.

 

Защо необходима? 

 

В момента лекарите се сблъскват с много трудности в ежедневната си практика. В голямата си част те са високо специализирани професионалисти, разполагащи с най-съвременните технологии на една ръка и лекуващи „болната“ част от човешкото тяло, често забравяйки за органите, които функционират добре, и за психическото и психологическото състояние на човека. Тъй като човекът не може да бъде разделен на органи, нито тези органи на подмножества, тогава въпросът е съвсем очевиден...Какво ще кажете за цялото? 

Докато бактериите стават все по-устойчиви на антибиотици и други терапевтични средства, медицината става все по-рестриктивна и по-ограничена.

Част от отговора на този проблем се крие в прибягването до други видове медицина, като например енбиогенна медицина, която е интегративна и се фокусира върху:

  • Търсене на отговорния агент (микроб) при наличие на инфекция. 
  • Търсене на отговорния ензим при наличие на метаболитен проблем. 
  • Търсене на отговорния хормон при наличие на ендокринен проблем. 

В резултат на това всеки симптом, биологично смущение и клинична индикация трябва да бъдат „проучени“ внимателно, за да разберем какво се „опитва“ да ни каже тялото, тъй като състоянието на болестта не е нищо повече от краен резултат от физиологична неизправност .

Освен това съвременната медицина третира преди всичко симптомите при дадено заболяване и затова възниква нуждата да се въведе понятието за „интегративна физиология“.  

Съвременната медицина не взема предвид:

-        Реакциите на тялото, тоест човекът във взаимодействие със заобикалящата го среда;

-        Понятието за епигенетика;

-        Вътрешната връзка и взаимната връзка между различните състеми в човешкото тяло, приемайки тялото за едно цяло или цялост.

 

Постига изключително добри резултати при: автоимунни заболявания, онкологични заболявания, респираторни заболявания, алергии, безплодие, диабет и други метаболитни заболявания, сърдечни заболявания, нервнодегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон, заболявания засягащи децата и други. 

Ендобиогенна терапия