История

Кристиан Дюрафур, френски лекар и изследовател, концептуализира енбиогенната медицина и интегративната фитотерапия и ароматерапия в средата на 70-те години на миналия век. 

Неговият ученик д-р Шарбел Аби Шахин създава Белгийския институт по ендобиогенна и интегративна физиология (IBEPI) за провеждане на ендобиогенни изследвания и образование. От 2021 г. той провежда обучителни семинари по ендобиогенна медицина и в България, съвместно с Българското сдружение по ендобиогенна медицина.