Ендобиогенна терапия

Ендобиогенията използва лекарства са с естествен произход – лечебни растения.

Защо именно растения?

Те са живи същества, които са динамично изградени, за да зачитат нашето пулсиращо и ритмично функциониране. Химическите молекули са неактивни, имат множество странични ефекти и не следват ритъма на тялото.