Какво е Ендобиогенна медицина?

Тя е уникална, Персонализирана и Необходима за всяка лекарска практика!

В основата на ендобиогенната медицина е грижата за хората, природата и света, в който живеем. Тя е мост между природата и медицината и по естествен начин помага на тялото да се само-излекува.

  • Ендо – вътре
  • Био – Живот
  • Гени – способността на човешкото тяло да се само-генерира, само-възстановява и само-регулира.

Тя е интегративна (а не алтернативна медицина), основана на най-новите изследвания в областта на човешката физиология. Тя обхваща динамичното взаимодействие на всички системи в човешкото тяло и тяхната връзка и взаимодействие с околната среда.

Тя е персонализирана медицина с индивидуален подход. Не е в противоречие с нито една медицинска практика. Духът и материята не са разделени, а взети заедно като едно цяло.

Прочети повече

История

Кристиан Дюрафур, френски лекар и изследовател, концептуализира енбиогенната медицина и интегративната фитотерапия и ароматерапия в средата на 70-те години на миналия век. 

Прочети повече

Здравословни състояния, при които ендобиогенната медицина може да помогне