Ендобиогенията в България

Българското сдружение за ендобиогенна медицина (БСЕМ) и д-р Шарбел Аби Шахин представят един изключителен интегративен подход в съвременната физиология, който води до успешно лечение, дори на най-сериозните здравословни проблеми. 

Сред целите на Сдружението са:

  • Подпомагане повишаването на професионалната квалификация на  медицински специалисти в областта на профилактиката, предотвратяването, ранното откриване, диагностиката и лечение на заболявания чрез ендобиогенна медицина; 
  • Насърчаване развитието на ендобиогенната медицина в България; 
  • Информиране на широката публика и в частност медицинските и академични среди за приложенията и развитието на този медицински подход и запознаването им с диагностичните и терапевтичните възможности, които той предлага;
  • Обучение на лекари, фармацевти и други здравни специалисти;
  • Подпомагане и развитие на медицински кабинети и центрове по ендобиогенна медицина.

Два обучителни курса по ендобиогенна медицина за лекари, фармацевти и фитотерапевти бяха проведени и се провеждат в България (2022г.-2023г.) с водещия специалист в света в това направление – д-р Аби Шахин. Списък на акредитираните специалисти по ендобиогенна медицина в България може да намерите тук.

От март 2024г. отвориха врати и кабинетите на първия медицински център по ендобиогенна медицина в България  - МЦ „Тардема Медика“.

Заинтересованите за консултация по ендобиогенна медицина трябва да направят кръвен тест около 10 дни преди консултацията (той е специфичен и неговите резултати се разчитат от специлна система и обучени медицински специалисти). В България, лаборатория Бодимед предлага пакет ендобиогенна медицина.

ПРЕЗАНТАЦИИ ОТ СЕМИНАРИ
/за парола за достъп се обърнете към организаторите/ВИДЕО РЕСУРСИ
/за парола за достъп се обърнете към организаторите/


Семинар 1:

ДЕН Български Английски
Ден 1
Ден 2
Ден 3

Семинар 2:

ДЕН Български Английски
Ден 1
Ден 2
Ден 3

Семинар 3:

ДЕН Български Английски
Ден 1
Ден 2

Семинар 4:

ДЕН Български Английски
Ден 1
Ден 2
Ден 3

Семинар 5:

ДЕН Български Английски
Ден 1
Ден 2
Ден 3

 

Семинар 6:

ДЕН Български Английски
Ден 1
Ден 2
Ден 3

 

Семинар 7:

ДЕН Български Английски
Ден 1
Ден 2

За контакти:

Таня Димитрова, Българско сдружение за ендобиогенна медицина (БСЕМ)

  • Адрес: Ул. Иван Вазов 29, София 1000
  • Тел.: 0032487595674

 

Нашият екип