1-ви Обучителен курс по Ендобиогенна медицина

Публикувано на 28-04-2022

Българско сдружение по ендобиогенна медицина - БСЕМ 2-ри Обучителен курс по Ендобиогенна медицина за лекари и фармацевти, д-р Шарбел Аби Шахин, Белгия

Програма на обучение 2022 г. -2023 г.

Обучението е разделено на осем семинара по 3 дни.

Курсовете се допълват с множество клинични случаи.

Семинар 1:

Въведение в ендобиогенията: Интегративна медицина
Нервната система
Кортикотропната ос
Патологии, свързани с нервната система и кортикотропната ос

Семинар 2:

Общ преглед
Гонадотропната ос
Тиротропната ос
Соматотропната ос

Семинар 3:

Общ преглед
Въведение във фитотерапията: Подробна информация за галеновите препарати
Биология на функциите: Въведение - интерпретация на кръвен тест
Растения, свързани с нервната система
Растения, свързани с кортикотропната ос
Линията на живота: от раждането - до детството - до юношеството

Семинар 4:

Общ преглед
Растенията, свързани с гонадотропната ос
Растения, свързани с тиротропната ос и със самотропната ос
Глюкозният метаболизъм - липиден метаболизъм - белтъчен метаболизъм
Биология на функциите

Семинар 5: 

Общ преглед
Спланхникова конгестия
Витамините и микроелементите
Генитални инфекции - Инфекции на пикочните пътища
Биология на функциите - Повече информация и по-добро разбиране на показателите

Семинар 6:

Имунната система
Множествена склероза
Биология на функциите: туморни маркери
Онко-биология
Терапевтични гъби

Семинар 7:

 

Семинар 8:

 

Share: