Ендобиогенна медицина - медицината за човека

Дата: 12 December 2022

Ендобиогенията се стреми да възстанови баланса на тялото. Това е систематичен лечебен подход за разбиране на това как функционира тялото, защо човек се разболява и как може да се върне в състояние на баланс. Дисбалансите не се разглеждат като враг, които трябва да бъдат контролирани или потискани, а като първоначално полезна и мъдра реакция на тялото, която, ако не бъде забелязана, с времето става нерегулирана.
„Ендо-“ означава вътре, „-био-“ означава живот, а „-гени“ е генерирането и поддържането на този живот. Ендобиогенната медицина е мощна и фина лечебна интегративна система, която оценява вътрешния терен, или физиологичното състояние и баланс, и реактивността на всеки отделен пациент. Познаването на този терен и оценката на това как всеки индивид реагира на стреса, присъщ на неговия живот, позволява както на пациента, така и на лекаря не само да оценят текущото заболяване, неговата причина и неговото лечение, но също така да се търси склонността към развитие на болестта по-късно в живота.
Ендокринната система и автономната нервна система са глобалният мениджър на цялото тяло. Те се саморегулират и оказват влияние върху начина, по който тялото усвоява опита и реагира на своя вътрешен и външен свят. Когато се появят дисбаланси в тази система и се вкоренят дълбоко, се развива болест.
Ендобиогенният метод оценява човека, а не единичен кръвен тест или симптом. Той оценява цялата личност чрез разглеждане на минали и настоящи събития в живота и въздействието, което те са имали върху тялото и психиката като цяло.

Какво включва ендобиогенния преглед:

  • Прегледът в ендобиогенията включва задълбочена медицинска и житейска история, която дава представа за това как сте се адаптирали с течение на времето, какви събития са повлияли на растежа, развитието и адаптацията и как вашата ендокринна система управлява вашата физиология в настоящото ви състояние.
  • Обширният физикален преглед дава представа за доминиращите модели в ендокринната система и как тези модели влияят на растежа, развитието, подробности като дължина на миглите, степен на извиване, храносмилателна функция и напрежение, напрежение на автономната нервна система и др.
  • Третият елемент от ендобиогенния преглед включва оценка на биологията на функциите, сложен, компютъризиран анализ на лабораторните изследвания, който измерва как функционира вашето тяло. Той идентифицира дисбаланси в нервната и ендокринната (хормонална) система, които засягат начина, по който вие, като индивид, управлявате ежедневния си живот, храненето си и как болестта може да се прояви във вашата система. Той оценява колко ефективно работи тялото ви и колко усилено трябва да работи, за да поддържа здравето си.
  • Биологията на функциите е прозорец към вътрешната работа на тялото. Не измерва болестта. Той оценява функцията. Той улеснява оценката на това как тялото ви функционира, за да се самоуправлява и да работи във вашата среда, позволявайки на вашия лекар да разгледа настоящите ви модели на заболяване и бъдещия риск от заболяване или дисбаланс. Това е една невероятна връзка межди стандартната медицина и интегративния подход в холистичната медицина!
  • Кръвните маркери, които обикновено се изготвят за биологията на функциите, включват брой бели кръвни клетки, брой червени кръвни клетки, електролити, протеини и ензими. Той не изследва директно хормони, различни от ТСХ (тиреоидния стимулиращ хормон) и Т3 и Т4. Гледането на това, което циркулира в кръвта във всеки един момент, е отражение на това как тялото се управлява. Разглеждането на хормоните поотделно не може да вземе предвид безбройните начини, по които те отговарят на нуждите на тялото както за поддържане на структурата, така и за адаптиране на функцията.
  • Ендобиогенното лечение се основава на вашата история, вашия терен и дисбалансите, наблюдавани при физическия преглед и биологията на функциите. Вашето лечение ще бъде специфично за вас. Това лечение често се състои от промени в храненето и начина на живот, билкова медицина и специфични хранителни вещества.
  • Разбирането на индивидуалната физиология и моделите на адаптация позволява лечението да бъде фино, мощно и възможно най-просто, за да покани нервната и ендокринната система да се върне към състояние на баланс и здраве.

Всички имаме потенциала да живеем активен, здравословен живот без бъдещи хронични заболявания и неприятни симптоми, просто се нуждаем от прозрения за здравето, за да научим как!

Сподели: