Семинарите се провеждат на английски език. Започват в петък в 9 ч и продължават до 17 ч (с изключение на неделя, когато семинарът продължва до 13 ч). В края на обучителния курс, при успешно издържан изпит и стаж в Брюксел и/или България се получава сертификат за практика. Всички останали могат да получат сертификат за участие.

Цената на всеки семинар е 750 лева (380 евро), когато е присъствен и 500 евро, ако е онлайн участие (поне един семинар трябва да е присъствен и в този случай). Таксата за всеки семинар трябва да бъде преведена по банков път най-късно една седмица, преди датата на семинара.

Аудио запис на български може да бъде закупен допълнително, както и превод на български.

Местата са ограничени.

2-ри Обучителен курс по Ендобиогенна медицина

08-04-2023

Програма на обучение 2023 г. -2024 г.

Обучението е разделено на осем семинара по 3 дни.

Прочети повече

1-ви Обучителен курс по Ендобиогенна медицина

28-04-2022

Програма на обучение 2022 г. -2023 г.

Обучението е разделено на осем семинара по 3 дни.

Прочети повече