Формуляр за записване

Семинарите се провеждат на английски език. Започват в петък в 9 ч и продължават до 17 ч (с изключение на неделя, когато семинарът продължва до 13 ч). В края на обучителния курс, при успешно издържан изпит и стаж в Брюксел и/или България се получава сертификат за практика. Всички останали могат да получат сертификат за участие.

Цената на всеки семинар е 750 лева (380 евро), когато е присъствен и 500 евро, ако е онлайн участие (поне един семинар трябва да е присъствен и в този случай). Таксата за всеки семинар трябва да бъде преведена по банков път най-късно една седмица, преди датата на семинара.

Аудио запис на български може да бъде закупен допълнително, както и превод на български.

Местата са ограничени.

За валидиране на записването Ви, трябва да преведете първата такса за семинара до до 1 седмица преди курса.