За нас

Ендобиогенията е наука, която изучава регулацията на вътрешния живот. ЕНДО = вътре, БИО = живот, ГЕНИ = способносста на човешкото тяло да се саморегулира. Ендобиогенната медицина е медицина на терена.

Ендобиогенната медицина е глобален подход към човешкото тяло.

  • Медицина, основана на най-актуалните изследвания в сферата на човешката физиология
  • Изучава динамичното взаимодействие между различните системи в човешкото тяло и връзката им със средата
  • Разглежда индивида като едно цяло
  • Персонализирана и индивидуална медицина
  • Не се противопоставя на нито една медицинска практика

Предлагаме персонализирано клинично лечение и обучение на бъдещи специалисти по Ендобиогенна медицина!

Обучителни курсове и семинари

Конференции и събития

Индивидуално отношение към всеки пациент

Подготовка и подкрепа на кандидатите

д-р Шарбел Аби Шахин

Програма

2 двугодишни курсове - по 8 тридневни семинари

Програма и детайли

Медии

Интегративна медицина

Възможността да се лекуваш не само с конвенционална медицина.

Прочети повече

Ендобиогенията лекува чрез наука и чудото на човешкото тяло 17-11-2021

Ендобиогенната медицина е глобален подход към човешкото тяло.

Прочети повече

Лекувай с ендобиогения 01-03-2022

От средата на март 2022 година за първи път в България започва образование за лекари и фармацевти по ендобиогенна медицина и нейните невероятни благоприятни условия.

Прочети повече